XXII. MAHAI-INGURUA

Durangoko Krimenaren Historia Zentroko XXII. Nazioarteko Mahai-Ingurua

Bakearen eraikuntza: gatazkak konpontzeko mekanismoak historian zehar
_ _ _

2024ko azaroaren 7an, osteguna, eta 8an, ostirala.

Mahai-inguruan parte hartzeko deialdia


Durangoko Krimenaren Historia Zentroko XXII. Nazioarteko Mahai-Ingururako aukeratutako gaia honako hau izango da: Bakearen eraikuntza: gatazkak konpontzeko mekanismoak historian zehar. Gatazka elkarren aurka dauden bi alderdiren arteko liskarra da, eta horietako edozeinen garaipenak bestea kaltetzea dakar. Gatazka gizarte orori datxekio, eguneroko bizitzako esparru guztietan dago, eta “beste” baten aurka izan ohi dira; hau da, benetako edo irudimenezko lurralde-muga, muga-ideologiko edo -ekonomiko baten beste aldean dagoena, eta, beraz, aurrez aurre dagoena. 

Giza, gizarte eta kultura izaeraren berezko zerbait da, interes kontrajarrietatik abiatuta gertatzen dena. Hala deritzote Heraklito, Makiavelo, Hobbes edo Marx filosofoek, eta, gainera, gizarte-aldaketaren eragilea, eta, aldi berean, horren ondorioa dela uste dute. Aitzitik, beste batzuentzat, Rousseaurentzat adibidez, gizartea da giza izaera usteltzen duena, eta gatazka saihesteko beharrezkoa da “kontratu sozial” bat ezartzea. Itun horri buruz Hobbesek eta Lockek hainbat ikuspegitatik hitz egin zuten, eta arauak eta eskubideak errespetatzea dakar.

Zorionez, gatazkak badu konponbidea, bakea, eta hori lortzeko hainbat mekanismo erabili izan dira. Gatazkak modu baketsuan eta indarkeriarik gabe konpontzeko bitarteko horiek, aurkaria ezabatu edo menderatzeagatik izan ezik, bi mota handitan sailka daitezke: bata, heteronimian edo hirugarren baten esku-hartzean oinarritua (adiskidetze judiziala edo arbitrajea, adibidez), eta bestea, gatazkan inplikatuta daudenek lortutako autonomian edo konponbidean oinarritua (bitartekaritza edo negoziazioa, adibidez).

Gatazkak judizialki konpontzeko auzitegira joan behar da, bertako arau prozesalak eta nahitaezko erabakiak betetzeko, bitartekaritza ezinezkoa denean. Arbitrajeak esan nahi du gatazka hirugarren baten erabakiaren mende jartzen dela, eta hirugarren horrek, inpartziala izanik, konponbide lotesle bat proposatzen duela auzibidera jo beharrik gabe. Bitartekaritzaren bidez, gatazkan dauden alderdiek berau konpondu ahal izango dute, hirugarren baten edo bideratzaile baten esku-hartzeari esker. Azken hori ez da epaile bat, ezta arbitro bat, eta ez du ahalmenik gatazkan dauden alderdiei emaitza bat ezartzeko; elkar ulertzea eta negoziazioa bakarrik bultzatzen ditu. Gaur egun, mekanismo hori baliabide garrantzitsua da hainbat arlotan dauden desberdintasunak konpontzeko, hala nola familian, auzo-, hezkuntza- edo lan-komunitateetan, bezeroen eta negozioen artean, talde armatuen eta estatuen artean, etab. 

Konponbide judizialari dagokionez, protagonista epailea edo auzitegia da, baina arbitrajearen eta bitartekaritzaren kasuan, gatazka konpontzen laguntzen duten eragile bakegileek espektro zabala eta askotarikoa osatzen dute. 

Arbitrajean sakonduz Bibliako garaietara irits gaitezke, esaterako, Jacob eta Labanen arteko gatazka, Raquelek, Jacoben emazteak, ostutako idoloen ondorioz (Genesia, 31:36-37). Zuzenbide erromatar klasiko eta justinianoan Erdi Arora eta Aro Modernora iristen den figura hau erabiltzen da protagonismo handia hartzeko; hainbesteraino non garai hartako herritarrak “reluctant prosecutors” edo justizia publikoaren bideen bitartez auzitan aritzeko uzkur izan baitziren. Notario-dokumentazioak erakusten duenez, asko eta askotarikoak izan ziren (ekonomikoak, ezkontza-arlokoak, delituen ingurukoak…) “arbitro arbitratzaileek”, “konposatzaile adiskidetsuek” edo “herriko lagunek” arbitraje-konponbidearen mendeko gatazkak.

Tradizionalki, liskarrean zeuden alderdiek “omes buenos” izendatzen zituzten, komunitatean goranzko sozial eta morala zutenak, eztabaida ebaztea beren irizpidearen mende jartzeko. Hala ere, gizonezkoek ez ezik, emakumezkoek ere era askotako arbitro bezala jardun zuten, kasu batzuetan tokiko erreginak edo andreak zirelako, baina beste batzuetan, batez ere hiri-eremuan, artisauen, merkatarien edo profesional liberalen emazteak zirelako, zintzoak, zuhurrak edo jakintsuak baitziren. Borroka armatuetan edo erakunde kriminalen esparruko gatazka-bitartekaritzan ere egiaztatu da emakumeen gaitasunen bitartekaritza-dimentsioa.

Aro garaikidean, gatazkak konpontzeko arbitraje-auzitegi espezializatuak sortu zituzten. Adibide paradigmatiko bat Hagako Bake Konferentzian 1899an abian jarritako Arbitraje Gorte Iraunkorra da, gatazkan zeuden estatuen arteko akordioak lortzeko.

Bitartekaritza-prozesuen kasuan, eragile bakegileen espektroak mota guztietako baldintza pertsonal eta sozialak hartzen ditu, banakakoak zein kolektiboak. Horri dagokionez, lehenik eta behin, familia-komunitatea aipa daiteke; hala ere, familia nuklearrak aurrera egin ahala, familia zabalaren aurrean, gatazkak konpontzeko mekanismo formalek gero eta leku handiagoa hartu zuten informalekin alderatuta. Auzo-komunitatea ere bakegintzarako eragile aktiboa izan da, adibidez, justizia publikoa nagusitu aurretik, gatazkan zeuden alderdiek odolezko mendekua saihesteko akordio edo antolaketa bat lor zezaten saiatu zen. 

Eliza bakegintzarako eragile garrantzitsua izan da. Adibidez, X. mendearen amaieran eta XI. mendearen artean “Jainkoaren Bakea eta Su-etena” mugimendua bultzatu zuen, nobleziak gerra egin zezakeen egunak eta lekuak mugatzen zituena eta ahulen (“milis Christi”) defendatzaile bihurtu nahi zituena. Elizaren bitartekari eta bideratzaile zeregin hori mendeetan zehar egiazta daiteke; esate baterako, 1494an, Gaztela eta Portugalen arteko gatazka konpondu zuen, hau da, bi koroen proiekzio atlantikoan aurkitutako munduak (beste lurralde batzuetako jendea) kontrolatzeagatiko gatazka. Beste adibide bat XX. mendeko 70eko hamarkadaren amaieran, Argentinaren eta Txileren arteko harremanak baketzeko izan zuen esku-hartzea da, Beagleko kanalaren arteko liskarra zela eta. Bi kasuetan, une hartako aita santuak berak gidatutako bitartekaritzak izan ziren. 

Era berean, bitartekaritza-lan hori, alde batetik, hainbat eta hainbat elizgizon anonimok garatu dute historian zehar, auzo- eta familia-komunitateen barruan intentsitate txikiko gatazketan, esaterako Mariana de Jesús dohatsuak XVI. mendearen amaieran Toledon egindako bitartekari-lanak, edota, modu ez hain zalapartatsu eta arruntean parrokiako elizgizon edo fraide misiolari anonimo askok egindakoak. 

Gizarte zibila eta gizarte-mugimenduak ere bakegileak dira. Ildo horretatik honako hauek aipa daitezke: 60 eta 70eko hamarkadetako bakezaletasun antinuklearra, GKEen sorrera (Medicos sin Frontera sortu zen Biafran 1971n, gerra-testuinguruan), Argentinako Maiatzeko Plazako amak 1977tik aurrera, edo Euskal Herrian terrorismoaren aurkako herritarren mobilizazioa 90eko hamarkadatik aurrera.

Beste bake-eragile bat estatuen diplomazia da, tentsioak arindu eta liskarren gorakada gatazka ireki bihurtzea saihestu nahi duena. Diplomaziari esker bake-akordioak lortu dira, kasu batzuetan iragankorrak izan direnak eta beste batzuetan iraunkorrak. Iragankorretako adibide da 1360ko Brétignyko Ituna, Ehun Urteko Gerraren testuinguruan, edo 1919ko Versalleseko Ituna, Lehen Mundu Gerrari amaiera eman ziona, baina Bigarrenaren ernamuinean egon zena. Bake-akordio iraunkorrak dira esaterako 1648ko Westfaliako Bakea, Hogeita Hamar Urteko Gerrari amaiera eman ziona, edo 1815eko Vienako Kongresua, gerra napoleonikoen ondoren.

Azkenik, adiskidetze- eta baketze-prozesuetako bitartekariak dira pertsona indibidualak ere, eta nazioartean edo auzo-komunitatean duten prestigioagatik edo karismagatik bi aurkari negoziazio-mahai batean biltzeko gaitasuna dute, bake-hitzarmen bat egin dezaten. Adibidez, Camp Davideko Hitzarmenak, Jimmy Carter AEBetako presidenteak babestuak, Anwar as Sadat Egiptoko presidenteak eta Menájem Beguín Israelgo lehen ministroak 1978an bake-hitzarmena lor zezaten. 1991ko Madrilgo konferentziak eta ondorengo Osloko konferentziak gatazka horren tentsioak desegiteko ahaleginei jarraipena eman zieten, nahiz eta honen ondorioz belaunaldiz belaunaldi oraindik ere jende ugari hiltzen den.

Diplomaziaren bidez formalki edo informalki erabakitako nazioarteko bitartekaritza horiek eraginkortasun-eskala oso desberdinak erakusten dituzte, nazioarteko erakundeak probatuz eta gatazka larrienak eta gerra gainditzeko egindako ahaleginen eta zailtasunen berri emanez. Horren berri ematen dute egunero nazioarteko albiste-agentziek.

Indarkeria politikoa eta gerra irekiak eragiten dituzten gatazkek dinamika oso konplexuak sortzen dituzte, izan ere, desitxuratu egiten dute gerra-testuinguruak bideratu eta aztertzerakoan hartu dugun ohiko ulergarritasun-esparrua, zuzenean edo zeharka bi alderdi baino gehiago daudelako gatazkan, desegituratutako eta elkarren aurka jarritako estatu-lehiakideak daudelako, matxinoagoak edo askotariko talde armatuak. Horrek egoera oso nahasiak sortzen ditu, eta, ondorioz, bitartekaritza- edo esku-hartze ekimenak izugarri zailtzen dira; izan ere, oso zaila da erretagoardien fronteak mugatzea eta gerrako forma klasikoak eta kriminalitatearen adierazpen berriak bereiztea, Mary Kaldorrek eta Gerra Hotza amaitu ondorengo gaur egungo gerretan adituak diren beste batzuek adierazi duten bezala.


Aurkezpen-proposamenak


Durangoko Krimenaren Historia Zentroko XXII. Nazioarteko Mahai-Inguruan aurkezpenak egiteko deialdia zabalik dago unibertsitateko kide guztientzat, baldin eta gaiarekin zerikusia duten ikerketak egin badituzte. Aurkezpenak honako atal hauen barruan sartuko dira:

Gerrako krimenak Antzinarotik Orainaldira bitarteko kronologian aztertu ahal izango dira, baita Historiak, Zuzenbideak, Soziologiak, Antropologiak, Artearen Historiak, Zientzia Politikoak, Filosofiak, Literaturak eta Hezkuntzak eskaintzen duten ikuspegi konparatu eta diziplinartekotik ere.

·     ·     ·     ·     ·

Proposamenak 2024ko irailaren 20ra arte bidali ahal izango dira, helbide elektroniko honetara: museo@durango.eus eta i.bazan@ehu.eus

Word formatuan bidali beharko dira, eta atal hauek izan beharko ditu:

1) Egileari edo egileei buruzko datuak:
izenak, lantokia, kategoria akademikoa, helbidea, telefonoa (finkoa eta/edo mugikorra) eta e-maila.

2) Aurkezpenaren izenburua eta laburpena
(3.000 karaktere gehienez, hutsunerik gabe).

Batzorde zientifikoaren erabakia proposamenak bidaltzeko epea amaitu ondoren jakinaraziko zaie hautagaiei.


Mahai-ingurua


Mahai-ingurua Durangoko Etxezarreta jauregian egingo da, Krimenaren Historia Zentroaren egoitzan, ondorio guztietarako, bai komunikatuen aurkezpenetan, bai hauen eztabaidetan, bai eta interesdunen bertaratzean ere. 

Hala ere, online gune bat irekiko da mahai-ingurua formatu birtualean ere egin ahal izateko, webinar baten bidez. Aukera hau Latinoamerikako eta gainerako urrutiko herrialdeetako parte-hartzaileentzat soilik aktibatuko da.


Izen-ematea eta bertaratzea


Izen-ematea (hizlariek izan ezik) email bidez egin beharko da museo@durango.eus helbide elektronikora izen-abizenak bidaliz, solasaldiaren eguna baino lehen.

Bertaratuek diploma/ziurtagiri bat lortzeko eskubidea izango dute, eta ETCS kreditu bategatik (1) (25 ordu) baliozkotu ahal izango dute, unibertsitate bakoitzaren araudiaren arabera.

Online jarraitzen dutenek modalitate horretan parte hartu izanaren diploma/ziurtagiri bat lortzeko eskubidea izango dute, betiere konexiorako gutxieneko baldintzak betetzen badira (% 90), baina ezin izango da ETCS kreditu bategatik (1) baliozkotu.


35 urtetik beherako ikertzaileak aurkeztutako aurkezpen onenaren III. Saria


Durangoko Krimenaren Historia Zentroko XXII. Nazioarteko Mahai-Ingurua dela eta, aurkeztutako 35 urtetik beherako aurkezpen onenari hirugarren saria emango zaio. Batzorde Zientifiko eta Antolatzaileak aurkezpenen gaien kalitatea eta azalpenak aztertuko ditu eta irabazlea hautatuko du. Saria mahai-inguruaren amaieran jakinaraziko da eta honako hau izango da: ohorezko diploma bat eta lana Clio & Crimen aldizkarian argitaratzea.

Mahai-inguruaren egoitza

Durangoko Etxezarreta Jauregia (Bizkaia)

Mahai-inguruaren datak

2024ko azaroaren 7an, osteguna, eta 8an, ostirala.

Kontaktua

Krimenaren Historia Zentroa

Arte eta Historia Museoa
San Agustinalde kalea, 16
48200 Durango (Bizkaia) Tel. 94.603.00.20

e-mail: museo@durango.eus
Web: https://www.durangomuseoa.eus/durangoko-khz/zer-da

Batzorde zientifikoa

Iñaki Bazán (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Tomás A. Mantecón (Kantabriako Unibertsitatea)
Pedro Oliver Olmo (Gaztela-Mantxako Unibertsitatea)
Janire Castrillo (Euskal Herriko Unibertsitatea)


Batzorde antolatzailea

Iñaki Bazán (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Garazi Arrizabalaga (Krimenaren Historia Zentroa. Durangoko Arte eta Historia Museoa)
Alicia Onagoitia (Krimenaren Historia Zentroa. Durangoko Arte eta Historia Museoa)
Joana Rezola (Krimenaren Historia Zentroa. Durangoko Arte eta Historia Museoa)

*     *     *
Antolatzailea:
Laguntzaileak:

*  Durangoko Krimenaren Historia Zentroa krimenaren historia on-line eran ikertzeko, dokumentatzeko eta hedatzeko Zentroa da, eta nazioarteko komunitate zientifiko osoari dago zabalduta.

Krimenaren Historia Zentroa lantresna eskura erraza da kriminalitatea, desbideraketa, sistema penala, aginte publikoaren moduak, delituaren tipologia, delinkuenteak, biktimak, e.a. aztertu nahi dituen ikerlariarentzat, eta guztia klabe historiko batean. Kontuan izango da bereziki erdi aroko kronologia (V-XV mendeak) eta, subsidiarioki, kronologia modernoa (XVI-XIX mendeak).

* * Kongresu hau BARMER Itsasontzitik azokara. Jarduera ekonomikoa, gizarte-harremanak eta gatazka armatuak Behe Erdi Aroko Europa Atlantikoko hiri eta portuetan (PID2020- 118105GBI00) ikerketa-proiektuaren jardueren parte da.

* * * Goiburuaren irudia:
Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben.  Dmitri Vrubel.

*     *     *