PRIBATUTASUN-POLITIKA

DATU PERTSONALAK BABESTEKO POLITIKA


EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016/679 ERREGELAMENDUA (EB), 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, betez, Durangoko Arte eta Historia Museoak bere datuen tratamenduaren berri eman du, www.durangomuseoa.eus helbidean argitaratutako inprimakien bidez.

Tratamenduak Museoak gainbegiratuko eta kontrolatuko ditu, eta tratamenduaren edozein fasetan haiek sekretupean gordetzeko betebeharra bermatzeko konpromisoa hartuko du. Era berean, konpromisoa hartzen du isilpekotasuna eta osotasuna babesteko neurri tekniko, antolatzaile eta administratiboak hartzeko, baimenik gabe aldatu, galdu, tratatu edo eskuratu ez daitezen, EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016/679 ERREGELAMENDUAN (EB) ezarritakoaren arabera.


DATU PERTSONALAK BILDU ETA TRATATZEAREN HELBURUA


Web orriaren bidez bildutako datu pertsonalak Museoak erabiliko ditu bere eskaera eta eskaerei erantzuteko eta eskatzen duen informazioa emateko.

Egoitza elektronikoaren bidez, telematikoki kudeatuko dira eskabidean hasten diren izapide, kudeaketa eta prozedurak.

Interesdunek atari honen bidez ematen ahal dituzten datu pertsonal guztiak ez dira erabiliko ekarpenaren unean adierazitako helburuetarako, kasuan kasuko kasu.


INTERESDUNEN DATU PERTSONALAK JAKINARAZTEA


Haien datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, gai horretan eskumena duten agintariei indarra duen araudia betetzeko behar diren datu jakinarazpenak izan ezik.


DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA LEGITIMATZEN DUEN OINARRI JURIDIKOA


Oinarri juridikoa herritarren interes legitimoak asetzea da, haiei eragin diezaieketen izapideei, kudeaketei eta prozedurei buruzko informazioa eskatzeko eta eskaerei erantzuteko, bai eta interes publikoan edo Museoari Tratamendu Arduradun gisa emandako botere publikoak erabiliz egindako misio bat betetzeko ere.


ZURE DATU PERTSONALAK GORDETZEKO ALDIA


Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira egindako eskaerei erantzuteko beharrezkoak diren bitartean edo hasitako izapidea kudeatzen den bitartean, eta, nolanahi ere, interesdunak datuak kentzeko eskatzen ez duen bitartean eta kasu bakoitzari dagozkion betebeharrak betetzeko behar den denboran, datu-mota bakoitzaren arabera.


INTERESDUNEN ESKUBIDEAK BEREN DATU PERTSONALEI DAGOKIENEZ


Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, mugatzeko eta beste leku batera eramateko eskubideak erabil ditzakezu, legez ezarritako moduan, museo@durango.eus helbide elektroniko baten bidez edo, bestela, DURANGO ARTE ETA HISTORIA MUSEOAren (Sanagustinalde, 16) sarrera-erregistrora idatziz joanda. 48200 DURANGO PK, bertan honako hau adieraziz:

  • Erabili nahi den eskubidea

  • Eskatzailearen izen-deiturak

  • Eskatzailearen NANaren edo identifikazio-agiri baliokidearen fotokopia.

Gainera, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkezteko aukera duzu.


DATUEN EGIAZKOTASUNA


Museoaren egoitza elektronikoaren edo inprimakien bidez sartzen diren datuak egiazkotzat hartuko dira. Erabiltzailea izanen da egiazkotasun horren erantzule, eta Museoa erreserbatuko da erregistratutako zerbitzu eta jardueretatik datu faltsuak eman dituen erabiltzaile ororentzat, Zuzenbidean bidezkoak diren gainerako ekintzak galarazi gabe.